Świebodzice – kościół św Anny

Historia

   Dokładna data budowy kościoła jest trudna do określenia z powodu braku informacji źródłowych. Często przyjmuje się, że powstał on na przełomie XII i XIII wieku, jednak możliwe, iż został zbudowany dopiero w drugiej połowie XIV lub nawet w XV wieku. Podawana jako najstarszą wzmiankę źródłową, informacja na temat świątyni z czasów rządów księcia Henryka I Brodatego z 1226 roku, w istocie dotyczy kościoła w dawnej wsi Ciernie, usytuowanej na północny-wschód od centrum Świebodzic. Następna wzmianka z 1228 roku wbrew obiegowym opiniom nie opisuje obronnego charaktery kościoła, a jedynie podaje informacje o osadnikach z zachodu, zwalnianych od ciężarów prawa polskiego i otrzymujących prawo niemieckie. Według legendy, budowla spłonęła od uderzenia pioruna i od tego czasu jest ruiną, w rzeczywistości zniszczenie zapewne przyniosła jej wojna trzydziestoletnia.

Architektura

   Kościół był budowlą jednonawową  wzniesioną w stylu gotyckim. Prezbiterium było zamknięte wielobocznie i podobnie jak nawa wzmocnione licznymi przyporami. Możliwe jednak, iż nawa była pierwotnie drewniana i nigdy nie dokonano jej przebudowy na murowaną. Co ciekawe wschodnie zakończenie kościoła było asymetryczne, być może na skutek błędów w planowaniu lub budowie. Pierwotnie było zwieńczone sklepieniami. Od strony północnej dostawiona była do niego zakrystia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa swiebodzice.pl, Zabytki miasta.
Strona internetowa zamkidwory.forumoteka.pl, Świebodzice – kościół św. Anny.