Świebodzice – miejskie mury obronne

Historia

   Świebodzice obwarowano w końcu XIII wieku umocnieniami drewniano – ziemnymi. W pierwszej połowie XIV wieku zastąpiono je kamiennym murem obronnym. Po raz pierwszy są one wzmiankowane w 1421 roku. Pierwszy, poważny chrzest bojowy przeszły podczas wojen husyckich, gdy w 1427 roku odparły najazd. Zostały częściowo zniszczone pod koniec wojny trzydziestoletniej oraz w wielkim pożarze miasta w 1774 roku. Następnie częściowo rozebrane w pierwszej połowie XIX wieku.

Architektura

   Mury obronne zbudowano z kamienia polnego i łamanego. Posiadały tylko jeden pierścień o kształcie zbliżonym do okręgu. Na całej jego długości rozmieszczonych było dziesięć niewielkich baszt. Do miasta prowadziły początkowo dwie, a potem trzy bramy miejskie. Na wschodzie była brama Świdnicka, na zachodzie brama Bolkowska (Górna) i brama Strzegomska (Dolna). W pierwszej połowie XV wieku mury zostały wzmocnione dodatkowymi wałami ziemi.

Stan obecny

   Świebodzickie mury obronne zachowały się na 70 – 80% pierwotnego obwodu. Najlepiej eksponowany jest fragment od ul. Piłsudskiego, gdzie znajduje się zadaszona baszta oraz zrekonstruowany ganek obrońców.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Przyłęcki M., Mury obronne miast Dolnego Śląska, Wrocław 1970.