Suliszowice – zamek

Historia

Strażnica została wzniesiona prawdopodobnie w XIV wieku, nie jest jednak pewne czy z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego, czy księcia Władysława Opolczyka. Po raz pierwszy była wzmiankowana dopiero w 1581 roku i już wtedy była prawdopodobnie opuszczona.

Architektura

Zamek składał się z części górnej na 15-20 metrowej skale i dolnej otoczonej wałem i fosą. Zbudowany był z łamanych kamieni wapiennych.

Stan obecny

Do dziś zachował się odcinek muru o długości 19,5 metra i grubości dochodzącej do 1,8 metra oraz relikty zabudowań u podnóża skały. Wejście na skalny ostaniec jest bardzo utrudnione.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Sypek R., Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Warszawa 2003.