Suliszowice – zamek

Historia

   Strażnica została wzniesiona prawdopodobnie w XIV wieku, nie jest jednak pewne czy z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego, czy księcia Władysława Opolczyka. Po raz pierwszy była wzmiankowana dopiero w 1581 roku i już wtedy była prawdopodobnie opuszczona.

Architektura

   Zamek składał się z części górnej usytuowanej na skale o 15-20 metrach wysokości i części dolnej po stronie wschodniej u podstawy skalnego ostańca, otoczonej wałem i przekopem. Wał tworzył tam dwa obłe odcinki zamykające przestrzeń pomiędzy położonym na wschodzie kolejnym skalnym blokiem. Zamek górny zbudowany był z łamanych kamieni wapiennych, a jego mury dochodziły do 1,8 metra grubości. Wzniesiono go na planie nieregularnego wieloboku, dostosowanego kształtem do formy wzniesienia. Ciężko określić którędy prowadziła droga wjazdowa, być może z powodu niedostępności skały załoga wchodziła po opuszczanej drabinie lub jakiegoś rodzaju drewnianych schodach.

Stan obecny

   Do dziś zachował się odcinek muru o długości 19,5 metra i grubości dochodzącej do 1,8 metra oraz relikty zabudowań u podnóża skały. Wejście na skalny ostaniec jest bardzo utrudnione.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.
Sypek R., Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Warszawa 2003.