Sulisławice – kościół Narodzenia NMP

Historia

   Kościół w Sulisławicach został zbudowany w drugiej połowie XIII wieku. Około 1600 roku został przebudowany i uzyskał obecny kształt. W XVII i XVIII wieku przeprowadzono remonty zmieniające wystrój wnętrza.

Architektura

   W okresie romańskim kościół posiadał prostokątną w planie nawę, nie wiadomo natomiast jak było rozwiązane pierwotne prezbiterium. W południowej elewacji znajdował się późnoromański portal, zamknięty półkolistą profilowaną archiwoltą. Wnętrze oświetlały niewielkie, półkoliście zamknięte, rozglifione otwory okienne. Nieznaną ich liczbę przepruto w ścianie południowej nawy, a pojedynczy w elewacji zachodniej.

Stan obecny

   Z okresu romańskiego do czasów współczesnych przetrwały mury zachodniej części nawy do wysokości około 4 metrów. W ich zachodniej ścianie znajduje się rozglifiony, półkoliście zamknięty, dawny otwór okienny , a po stronie południowej późnoromański portal. Dziś kościół jest budowlą złożoną z nawy i niewyodrębnionego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Do prezbiterium od północy przylega zakrystia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Świechowski Z., Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa 2009.
Strona internetowa zabytkowekoscioly.net, Sulisławice, kościół Narodzenia NMP.