Sulisławice – kościół Narodzenia NMP

Historia

Kościół w Sulisławicach został zbudowany w drugiej połowie XIII wieku. Około 1600 roku został przebudowany i uzyskał obecny kształt. W XVII i XVIII wieku przeprowadzono remonty zmieniające wystrój wnętrza.

Architektura

Z okresu romańskiego przetrwały mury zachodniej części nawy do wysokości około 4 metrów. Nie wiadomo jak było rozwiązane pierwotne prezbiterium. W południowej elewacji zachował się późnoromański portal, zamknięty półkolistą profilowaną archiwoltą. Z kolei w zachodniej ścianie znajduje się rozglifiony, półkoliście zamknięty, dawny otwór okienny. Dziś jest to budowla złożona z nawy i niewyodrębnionego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Do prezbiterium od północy przylega zakrystia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Świechowski Z., Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa 2009.
Strona internetowa zabytkowekoscioly.net, Sulisławice, kościół Narodzenia NMP.