Sulechów – zamek

Historia

   Zamek został zbudowany na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu słowiańskiego około 1304 roku przez księcia głogowskiego Konrada III i był lokalnym ośrodkiem administracji książęcej. Na początku XVI wieku przeszedł we władanie margrabiów brandenburskich i pełnił funkcję siedziby ich przedstawicieli. Do pierwszej rozbudowy warowni doszło w XV wieku. Następna miała miejsce w końcu XVI stulecia. W 1633 roku zamek wraz z miastem został zniszczony pożarem. W XIX wieku nieprzydatną część wschodnią i północną zamku wyburzono, wznosząc na tym miejscu budynki mieszkalne.

Architektura

   Zamek wzniesiony został z cegły na kamiennym cokole (który zabezpieczał cegły przed wilgocią gruntu). Był zwartą, trójskrzydłową budowlą z wewnętrznym dziedzińcem, zlokalizowana w obrębie murów miejskich. Tworzył wraz z miastem jednolity system obronny, lecz dla zabezpieczenia go przed mieszczaństwem odizolowano go od miasta murem i fosą. Jego najstarszą częścią była zachowana do dzisiaj masywna wieża. Wzniesiono ją na planie kwadratu o boku długości około 10 metrów. Otrzymała cztery kondygnacje i piwnicę, dostępną przez górny otwór w sklepieniu.

Stan obecny

   Pozostałościami średniowiecznego zamku są do dzisiaj cztery kondygnacje wieży i piwniczne mury skrzydła zachodniego. Późniejsze przebudowy zatarły dawny system komunikacyjny w wieży i pierwotny kształt jej otworów okiennych. Do wieży przylega piętrowy budynek z XVI wieku. W odrestaurowanym w 2007 roku zamku mieszczą się obecnie instytucje kulturalne.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Nowakowski D., Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu, Wrocław 2008.