Sulechów – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

   Kościół został zbudowany w XIII wieku. Po rozbudowie z XV stulecia (1488 – 1499) zyskał nową nawę, zakrystię oraz większe prezbiterium. Kościół uległ poważnemu zniszczeniu w czasie katastrofalnego pożaru miasta w 1557 roku. Runął wtedy szczyt zachodni, wieża oraz sklepienia. Kościół został odbudowany przez Tadeusza Blitzla do 1562 roku. Wykonanie bogatego wystroju wnętrz trwało jednak dłużej, gdyż ambonę odrestaurowano dopiero po osiemnastu latach od czasu pożaru. Z zawalonej wieży zachowano dolną część jako kruchtę, a od strony południowej wzniesiono nową wieżę. W tym czasie wykonano również nowe sklepienie gwiaździste oraz zakończono budowę szczytu zachodniego, zdobionego wnękami.
   W 1539 roku świątynię przejęli protestanci i zarządzali nią aż do zakończenia II wojny światowej. W drugiej połowie XVI wieku w pomieszczeniu na nowej wieży urządzono pierwszą w mieście bibliotekę. Przechowywano tam poważne rękopisy i księgi pergaminowe. Dla utrzymania budowli w należytym stanie dokonywano prac remontowych i modernizacyjnych. W 1611 roku wyremontowano wieżę w której umieszczono ufundowany przez miejską radę dzwon. Następne prace przeprowadzono po zakończeniu wojny 30-letniej. W 1687 roku zakończono budowę nowej ambony, a w 1693 dokonano kolejnego remontu wieży. W 1830 roku nadbudowano wieżę zwieńczając ją ośmioboczną nadbudową.

Architektura

   Jest to budowla późnogotycka, murowana z cegły i kamienia, oskarpowana, halowa. Posiada trzy nawy, zamknięte trójbocznie prezbiterium, przybudówki od strony południowej i północnej oraz XVI-wieczną wieżę po stronie południowej. Pierwotna wieża znajdowała się po stronie zachodniej, lecz po pożarze z XVI stulecia została obniżona i przekształcona w kruchtę. Elewacje kościoła są ozdobione fryzem o motywie czterolistnym. Fasada wschodnia i zachodnia korpusu nawowego, są ozdobione szczytami z bogatą dekoracją blendową. W nawie głównej i prezbiterium znajdują się sklepienia gwiaździste, a w nawie bocznej sklepienie sieciowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.

Strona internetowa pksul.parafia.info.pl, Historia powstania Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża.