Subkowy – kościół św Stanisława

Historia

   Powstanie miejscowej parafii miało miejsce w XIII wieku, lecz obecny, gotycki kościół wybudowano na początku stulecia XIV. Składał się on wówczas z prezbiterium, zakrystii i skarbca. Nawę oraz wieżę dobudowano pod koniec XIV wieku. W XVIII stuleciu zbarokizowano wewnętrzne wyposażenie kościoła. Renowację budowli przeprowadzono w 1907 roku.

Architektura

   Kościół wzniesiono jako budowlę orientowaną względem stron świata, jednonawową, z węższym prezbiterium zbudowanym na planie czworoboku po stronie wschodniej i smukłą czworoboczną wieżę dostawioną do zachodniej elewacji nawy. Po stronie północnej do prezbiterium przystawiona została zakrystia, przykryta z nim wspólnym, dwuspadowym dachem, a po stronie południowej dostawiono kruchtę. Całość budowli została opięta przyporami. Wewnątrz prezbiterium wyróżniono sklepieniem gwiaździstym, nawa pierwotnie otrzymała drewniany strop.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Grzyb A., Strzeliński K., Najstarsze kościoły Kociewia, Starogard Gdański, 2008.