Studzieniec – kościół św Wawrzyńca

Historia

   Kościół św. Wawrzyńca w Studzieńcu w części prezbiterialnej wzniesiono w XIII wieku. W XIV stuleciu został on powiększony o nawę, natomiast w XVI wieku przekształcono więźbę dachową. Niestety w trakcie XVIII wiecznej renowacji przekształcono i powiększono wszystkie otwory okienne kościoła. W 1754 roku obok niego zbudowano drewnianą, wolnostojącą dzwonnicę. Współcześnie remonty przeprowadzano w 1908 i 1957 roku oraz w 1979 roku kiedy to konserwacji poddano polichromowany strop prezbiterium.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z kamienia i rudy darniowej na planie wieloboku z trójściennym zakończeniem po stronie wschodniej. Po stronie północnej przystawiona została czworoboczna zakrystia. W XIV wieku kościół przedłużono po stronie zachodniej i w uzyskanej w ten sposób nawie założono strop podtrzymywany przez dwa drewniane słupy. Nawę od prezbiterium oddzielono półkolistą arkadą. W XVI wieku drewniany strop kolebkowy w prezbiterium przekształcono na skrzyniowy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.