Strzyżno – kościół Matki Boskiej

Historia

   Murowany kościół parafialny w Strzyżnie zbudowany został w XV wieku, być może na miejscu starszej, drewnianej jeszcze świątyni, gdyż przykościelny cmentarz wydatowany został na drugą połowę XIV wieku. W XIX wieku poddany został przebudowie w trakcie której między innymi powiększono większość otworów okiennych.

Architektura

   Kościół wzniesiono jako prostą wiejską salową budowlę utworzoną na planie prostokąta bez wydzielonego prezbiterium. Zbudowano go z nieobrobionych kamieni polnych łączonych wapienną zaprawą oraz z cegły wykorzystanej do uformowania szczytu wschodniego, ościeży okiennych i portalu wejściowego (cegła jako miększy materiał lepiej nadawała się do wykonania ozdobnego detalu architektonicznego niż twardy kamień). Wejście do wnętrza przepruto po stronie południowej w uskokowym ostrołukowym portalu. Formę ostrołukową miały zapewne pierwotnie także wszystkie okna (podobnie jak zachowane okno w elewacji wschodniej). Ozdobą kościoła był szczyt wschodni, podzielony sześcioma blendami o ostrołukowych zwieńczeniach oraz jedną cylindryczną płyciną na samej górze.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jarzewicz J., Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019.

Strona internetowa encyklopedia.szczecin.pl, Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej (Strzyżno).