Strzeszów – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

   Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeszowie został zbudowany prawdopodobnie w połowie XIV wieku. Po raz pierwszy wzmiankowany był w 1374 roku. Po zniszczeniach z 1498 roku musiał być odbudowywany.

Architektura

   Kościół jest budowlą orientowaną, składającą się z prostokątnej nawy i nieco od niej węższego, kwadratowego w planie prezbiterium. Zarówno nawę jak i chór wzmacniają narożne przypory. Z bryły wyróżnia się bogaty, gotycki szczyt zachodni z wysmukłymi blendami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego