Strzeszów – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

   Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeszowie został zbudowany prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku, a najpóźniej w połowie XIV wieku. Po raz pierwszy wzmiankowany był w 1374 roku. Po zniszczeniach z 1498 roku musiał być poddany gruntownemu remontowi.

Architektura

   Kościół wzniesiony został jako budowla orientowana, składająca się z prostokątnej w planie nawy (10,2 x 8,1 metra) i nieco od niej węższego, prawie kwadratowego w planie prezbiterium (6 x 6,5 metra). Wzniesiono go z częściowo obrobionych ciosów rudy bagiennej, układanej warstwami na zaprawie wapiennej, lecz w czasie XV-wiecznej odbudowy jego konstrukcję uzupełniono cegłą. Zarówno nawę jak i chór wzmocniły narożne przypory. Obie część kościoła przykryły bardzo wysokie dachy dwuspadowe oparte na okazałych szczytach. Szczególnie bogatą dekorację otrzymał gotycki szczyt zachodni zdobiony wysmukłymi blendami.

Stan obecny

   Kościół zachował układ typowy dla wczesnogotyckich wiejskich kościołów farnych, ale jego wysoka sylwetka oraz część detali architektonicznych jest wynikiem późnogotyckiej odbudowy (np. szczyt wschodni i zachodni). Niestety w okresie nowożytnym przekształcone zostały okna kościoła.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kozaczewski T., Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości S-Ż) i na Łużycach, Wrocław 1994.