Strzelin – ratusz

Historia

Ratusz wzniesiony został prawdopodobnie na początku XIV wieku w miejscu dużego domu kupieckiego, zbudowanego jeszcze przed lokacją miasta. W 1520 roku rozpoczęto jego przebudowę, zakończoną sześć lat później. Nadano mu wtedy kształt wczesnorenesansowy. W czasie wielkiego pożaru miasta w 1548 roku ratusz uległ zniszczeniu. Już rok później przystąpiono do odbudowy, którą zakończono w roku 1564. Powiększono bryłę budowli, a całość zwieńczono attyką, osłaniającą szczyty dachu. W 1648 roku zwaliła się wieża, uszkadzając dach i część murów ratusza. Kolejny jej pożar nastąpił w 1706 roku, a w 1817 roku wieżę ratuszową uszkodziło uderzenie pioruna. Wtedy też rozebrano attykę i obniżono wieżę przez co budowla straciła renesansowy wygląd.  W czasie wojny ratusz wysadzono w powietrze, pozostał jedynie czworoboczny, najstarszy fragment podstawy wieży. W 2011 roku dokonano jej rekonstrukcji.

Architektura

Trzy najniższe kondygnacje wieży ratuszowej wzniesione są na planie kwadratu i murowane z łamanego granitu. Jest to nastrasza część ratusza o średniowiecznym rodowodzie. Przy wieży zachował się kamienny stół sędziowski najprawdopodobniej z XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa kultura.strzelin.pl, Ratusz.