Strzelce Krajeńskie – kościół mariacki

Historia

Kościół Mariacki wzniesiony został w końcu XIII wieku. Po spaleniu przez husytów w 1433 roku, przystąpiono do jego odbudowy i przebudowy z pseudobazyliki na budowlę bazylikową. Do północnej, wewnętrznej ściany świątyni dobudowano wówczas zakrystię. Kolejna przebudowa miała miejsce w latach 1858-1866. Wprowadzono wówczas do wnętrza świątyni empory, otynkowano ściany i filary, dobudowano kruchty oraz ufundowano nowe wyposażenie. W 1945 roku kościół został wypalony, a wystrój wnętrza zniszczony bądź rozproszony. Świątynia po zniszczeniach wojennych została odbudowana w latach 1957-1973.

Architektura

Świątynia wybudowana jest z cegły wiązanej zaprawą wapienną i częściowo z granitowych, starannie obrobionych kwadr. Budowla jest orientowana, wzniesiona na planie prostokąta z wieżą po stronie zachodniej. Korpus kościoła jest trzynawowy, sześcioprzęsłowy, bez wyodrębnionego prezbiterium po stronie wschodniej. Pierwotnie była to budowla pseudobazylikowa, jednak w trakcie przebudowy z XV wieku wprowadzono przestrzeń bazylikową z doświetleniem nawy głównej poprzez okna ponad dachami naw bocznych. Wieża kościelna jest czterokondygnacyjna, o bogatej dekoracji złożonej z ostrołucznych blend. Nawa główna i nawy boczne nakryte są sklepieniem gwiaździstym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.

Strona internetowa strzelce.pl, Kościół kolegiacki p.w. Matki Bożej Różańcowej.