Strzegom – kościół św Jadwigi

Historia

   Kościół powstał na początku XIV wieku jako świątynia dla Starego Strzegomia. Wzmiankowany był w 1456 roku jako kaplica szpitalna, a od 1819 roku jako cmentarna. Został przebudowany na początku XVI wieku, później remontowany w XVII i XIX stuleciu oraz po raz ostatni w 1963 roku.

Architektura

   Kościół jest orientowany, jednonawowy o dwuprzęsłowej nawie z węższym, trójbocznie zakończonym prezbiterium po stronie wschodniej, nakrytym sklepieniem sześciodzielnym. Kwadratowa nawa posiada płaski, drewniany strop, lecz być może pierwotnie była przykryta sklepieniem krzyżowym wspartym na pojedynczym filarze. Budynek jest w całości oskarpowany. Od strony północnej w XVI wieku dobudowana została pomiędzy dwoma przyporami zakrystia. We wnętrzu prezbiterium umieszczono przyścienne sakramentarium, wykonane z piaskowca w stylu gotyckim w drugiej połowie XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.