Strzegom – kościół św Barbary

Historia

Kościół św Barbary zbudowano w XIV wieku, pierwotnie jako synagogę. W 1454 roku strzegomskich żydów oskarżono o zbezczeszczenie hostii i wypędzono z miasta, a bożnicę przekształcono w kościół. Wówczas rozebrano ścianę wschodnią i dobudowano do niej wielokątnie zakończone prezbiterium. W 1870 roku miała miejsce gruntowna restauracja budowli.

Architektura

Pierwotnie synagoga była niewielką, murowaną z kamienia, prostokątną salą pozbawioną przybudówek i przykrytą dwuprzęsłowym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Była przyozdobiona wieżyczką w narożniku południowo-wschodnim. Obecnie, po XV-wiecznym przekształceniu jest to jednonawowa świątynia, posiadająca zakończone trójbocznie prezbiterium. Prezbiterium kryte jest późnogotyckim sklepieniem sieciowym, a nawa sklepieniem krzyżowym. W ścianach prezbiterium zachowały się kamienne sedilia, gotyckie sakramentarium, oraz kamienna chrzcielnica z 1500 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.