Strzegom – kościół św Barbary

Historia

   Kościół św Barbary zbudowano w XIV wieku, pierwotnie jako synagogę. W 1454 roku strzegomskich żydów oskarżono o zbezczeszczenie hostii i wypędzono z miasta, a bożnicę przekształcono w kościół. Wówczas rozebrano ścianę wschodnią i dobudowano do niej wielokątnie zakończone prezbiterium. W 1870 roku miała miejsce gruntowna restauracja budowli.

Architektura

   Pierwotnie synagoga była niewielką, murowaną z kamienia, prostokątną w planie salą, pozbawioną przybudówek i przykrytą dwuprzęsłowym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Zaopatrzona była w wieżyczką w narożniku południowo-wschodnim. Po XV-wiecznej przebudowie otrzymała formę jednonawowego kościoła, posiadającego zakończone trójbocznie prezbiterium. Prezbiterium to przykryto późnogotyckim sklepieniem sieciowym, a nawę sklepieniem krzyżowym. W ścianach prezbiterium umieszczono kamienne sedilia, gotyckie sakramentarium, oraz kamienną chrzcielnicę z 1500 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.