Strzegom – kaplica św Antoniego

Historia

   Kaplica została zbudowana w XV wieku przez Łukasza Schleierwebera, jednego z twórców świdnickiego kościoła katedralnego. Jest to ciekawy przykład adaptacji baszty znajdującej się w murach miejskich do celów sakralnych. Kaplica łączyła w sobie funkcję sakralną i obronną.

Architektura

   Kaplica jest budowlą niewielką, jednonawową, z pięciobocznym ceglanym prezbiterium od zewnątrz posiadającym obły zarys. Nawa jest kamienna, oskarpowana, sklepiona kolebkowo. Prezbiterium zwieńczono sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Kaplica posiada dwie wieże, od północnego – zachodu oraz południowego – wschodu. Są one różnej wysokości, ośmioboczne, zwieńczone ośmiospadowymi hełmami. Otwory strzelnicze znajdują się w kondygnacji strychowej oraz w przyziemiu prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Przyłęcki M., Budowle i zespoły obronne na Śląsku, Warszawa 1998.

Strona internetowa bazylika.strzegom.pl, Kaplica św. Antoniego.
Strona internetowa zabytek.pl, Kaplica – basteja św. Antoniego Strzegom.