Straszów – kościół parafialny

Historia

   Kościół został zbudowany prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku lub na początku XIV wieku. Około 1500 roku dobudowano do niego wieżę. W latach 1540-1668 był to zbór ewangelicki, potem ponownie kościół rzymskokatolicki. Podczas wojny trzydziestoletniej kościół ucierpiał, zniszczeniu uległ m.in. dach. Po uderzeniu w świątynię pioruna w 1815 roku, obiekt popadł w całkowitą ruinę i pozostaje w niej do dziś.

Architektura

   Kościół był budowlą murowaną z kamienia polnego, jednonawową, z węższym prostokątnym prezbiterium od wschodu. Zakrystia przylegała do prezbiterium od strony północnej. Do zachodniej ściany szczytowej nawy kościoła dobudowano z głazów narzutowych i rudy darniowej czworoboczną wieżę. Ruinę kościoła, położonego na wzgórku, okalają resztki kamiennego muru, z bramą o ostrołukowym przejeździe, datowane na XIV-XV stulecie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego