Stolec – kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

Historia

   Kościół w Stolcu został zbudowany w połowie XIII wieku. W XVI stuleciu wieże zostały podwyższone i zwieńczone nowymi, renesansowymi hełmami, a w XVIII stuleciu dobudowano kruchtę, zakrystię. Niestety przekształcono wówczas także większość okien w nawie. Świątynia, choć pierwotnie katolicka, w latach 1536-1653 i od 1707 roku aż do końca II wojny światowej była kościołem protestanckim. W latach 1837-1863 przeprowadzono restaurację budowli. Nieużytkowana do 1960 roku, dziś jest siedzibą parafii.

Architektura

   Kościół został utworzony z prostokątnej, podłużnej nawy oraz krótszego, prostokątnego w planie prezbiterium o dwóch przęsłach. Jego cechą charakterystyczną zostały dwie czworoboczne, wyniosłe wieże wyrastające ze wschodniej części nawy, tuż przy styku z prezbiterium. Było to rozwiązanie nietypowe dla kościoła w tak małej osadzie, jaką wówczas był Stolec.
   Wewnątrz świątyni uwagę zwraca późnogotycka polichromia ścienna, nastawa ołtarza z początku XVI wieku oraz sklepienie krzyżowo – żebrowe, wsparte na rzeźbionych wspornikach w prezbiterium. Nawa pierwotnie przykryta była zapewne drewnianym stropem płaskim.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.