Steklno – kościół św Krzysztofa

Historia

Kościół wzniesiony został na początku XVI wieku, a wieżę dobudowano pod koniec XVI wieku. W 1945 roku kościół został zniszczony i popadł w ruinę, dopiero w latach 1994-1998 został odbudowany.

Architektura

Kościół zbudowany został z głazów narzutowych. Narożniki, ościeża okien i portali, zwieńczenia szczytów oraz blendy wykonane są w cegle. Jest to późnogotycka świątynia salowa wzniesiona na planie prostokąta. Od zachodu dobudowano kamienną wieżę założoną na planie kwadratu, nieco węższą od korpusu kościoła.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego