Steklno – kościół św Krzysztofa

Historia

   Kościół wzniesiony został na początku XVI wieku, a wieżę dobudowano pod koniec XVI wieku. W 1945 roku kościół został zniszczony i popadł w ruinę, dopiero w latach 1994-1998 został odbudowany.

Architektura

   Kościół zbudowany został z głazów narzutowych uzupełnianych cegłą w górnych partiach. Z tej drugiej wykonane zostały narożniki, ościeża okien i portali, zwieńczenia szczytów oraz blendy. Świątynia uzyskała późnogotycką, prostą formę budowli salowej (jednoprzestrzennej, bez wydzielonego prezbiterium), wzniesionej na planie prostokąta. Od zachodu dobudowano kamienną wieżę założoną na planie kwadratu, nieco węższą od korpusu kościoła, lecz o masywnych gabarytach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego