Stawiszyn – kościół św Bartłomieja

Historia

Kościół wzniesiony został około połowy XIV wieku z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. W XVII wieku został zniszczony przez wojsko szwedzkie, a 1706 roku uległ spaleniu po uderzeniu pioruna. Później odnowiony i kilkakrotnie restaurowany. Obecny kształt kościół uzyskał pod koniec XIX wieku, gdy odbudowano zakończenie wieży w stylu neogotyckim oraz sklepienie budowli.

Architektura

Kościół jest trójnawową budowlą halową, z niższym wydłużonym prezbiterium, zamkniętym wielobocznie. Przy prezbiterium znajduje się zakrystia, a przy fasadzie wieża z neogotyckim zwieńczeniem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa regionwielkopolska.pl, Kościół pw. św. Bartłomieja w Stawiszynie.