Stare Chrapowo – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

   Kościół zbudowany został na przełomie XV i XVI wieku. W XVIII wieku został przebudowany, a w 1945 roku w czasie działań wojennych spalony. Odbudowę przeprowadzono w latach 1977-1986.

Architektura

   Budowlę wzniesiono ze słabo obrobionego kamienia polnego. Cegłę wykorzystano jedynie w obramieniu portali, okien i blend w szczycie wschodnim. Cechą charakterystyczną była zauważalna jeszcze dziś, symetria bryły kościoła. Elewacje północna i południowa posiadały po trzy ostrołukowe okna o profilowanych ościeżach. W dobie przebudowy środkowe okno elewacji południowej rozbudowano w portal. Ściany nie posiadają cokołu, zwieńczone są natomiast schodkowym gzymsem wykonanym z cegły. Imponująco prezentuje się wieża zachodnia, wzniesiona na planie kwadratu, nieznacznie węższa od nawy. Charakteryzuje ją brak zewnętrznych podziałów kondygnacyjnych, niewielkie wejście portalowe od strony południowej oraz blendowa dekoracja górnej partii muru. Główne wejście do świątyni wiodło przez portal wieżowy. Obok tego portalu przy południowo-zachodnim narożniku wieży znajduje się niewielka przypora.
   Wzniesienie, na którym znajduje się kościół otoczone jest wysokim, kamienno-ceglanym murem cmentarnym, z bramką i dwoma furtami z przełomu XV i XVI wieku. W furcie południowej wmurowana jest kamienna kropielnica na wodę święconą.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa architektura.pomorze.pl, Stare Chrapowo ( Alt Grape ).