Stare Chrapowo – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

   Kościół zbudowany został na przełomie XV i XVI wieku. W XVIII wieku został przebudowany, a w 1945 roku w czasie działań wojennych spalony. Odbudowę przeprowadzono w latach 1977-1986.

Architektura

   Kościół wzniesiono ze słabo obrobionego kamienia polnego, natomiast cegłę wykorzystano jedynie w obramieniu portali, okien i blend w szczycie wschodnim. Otrzymał on formę wiejskiej prostej budowli salowej (pojedyncza nawa bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium), wzbogaconej o masywną przysadzistą, czworoboczną wieżę po stronie zachodniej.
   Cechą charakterystyczną kościoła była, zauważalna jeszcze dziś, symetria bryły. Elewacje północna i południowa posiadały po trzy ostrołukowe okna o profilowanych ościeżach, lecz w dobie przebudowy środkowe okno elewacji południowej rozbudowano w portal. Ściany nie otrzymały cokołu, zwieńczone zostały natomiast schodkowym gzymsem wykonanym z cegły. Imponująca wieża zachodnia, nieznacznie węższa od nawy, wzniesiona została na planie kwadratu. Charakteryzował ją brak zewnętrznych podziałów kondygnacyjnych, niewielkie wejście portalowe od strony południowej oraz blendowa dekoracja górnej partii muru. Główne wejście do świątyni wiodło przez portal wieżowy. Obok tego portalu przy południowo-zachodnim narożniku wieży umieszczona została niewielka przypora.
   Wzniesienie, na którym zbudowano kościół otoczone zostało wysokim, kamienno-ceglanym murem cmentarnym, z bramą i dwoma furtami z przełomu XV i XVI wieku. W furcie południowej wmurowana została kamienna kropielnica na wodę święconą.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa architektura.pomorze.pl, Stare Chrapowo ( Alt Grape ).