Sromowce Niżne – kościół św Katarzyny

Historia

Kościół św. Katarzyny w Sromowcach Niżnych został wybudowany w 1513 roku. W XVII wieku został przebudowany po zniszczeniach w wyniku powodzi. Wtedy też dostawiono do niego wieżę. Około 1894 roku dobudowano od strony północnej zakrystię i składziki, a wejście do wieży poprzedzono niewielką kruchtą. Kolejne przeróbki polegające na wydłużeniu kościoła miały miejsce w 1910 i 1924 roku.

Architektura

Kościół zbudowany jest w konstrukcji zrębowej, a wieża w konstrukcji słupowej. Jest budowlą orientowaną, jednonawową z równej szerokości prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Od zachodu z nawą łączy się wieża poprzedzona kruchtą, a do całej północnej ściany kościoła przylega przybudówka podzielona na trzy części. Jedna z nich przeznaczona jest na zakrystię, druga służy za składzik, natomiast trzecia, środkowa powiększa przestrzeń świątyni. Ściany korpusu kościoła i wieży szalowane są deskami, natomiast hełm wieży i dach kryte gontem. Wnętrze kościoła nakrywa płaski strop.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa parafiasromowce.webd.pl, Drewniany kościół w Sromowcach Niżnych.