Srokowo – kościół Świętego Krzyża

Historia

   Kościół w Srokowie został wybudowany na początku XV wieku, po uposażeniu w przywileju lokacyjnym wsi. W 1409 roku jego nawa była już ukończona lub na zaawansowanym etapie prac. W drugiej połowie tego stulecia została nadbudowana wieża. W XVI i XVII wieku budowla była kilkakrotnie remontowana i odnawiana. W 1897 roku został wykonany nowy strop w nawie. Od 1718 roku do 1945 roku kościół należał do gminy ewangelickiej, lecz po 1945 roku został przejęty przez katolików.

Architektura

   Jest to budowla gotycka, orientowana, jednonawowa. Zbudowana została na planie prostokąta, z zakrystią od strony północnej, kruchtą od strony południowej, prosto zamkniętym prezbiterium od strony wschodniej i kwadratową wieżą o czterech kondygnacjach od strony zachodniej. Mury korpusu nawowego wzmocnione zostały przyporami i podzielone wąskimi oknami ostrołukowymi. Budowla nakryta została dachem dwuspadowym. Wieża z kruchtą w przyziemiu, do której wchodzi się przez portal ostrołukowy o profilowanych ościeżach, została ozdobiona wieloma płycinami. Wewnatrz nawa posiada drewniany strop płaski, podparty drewnianymi filarami. W kruchcie pod wieżą mieści się sklepienie krzyżowo-żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992.

Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. Krzyża Świętego w Srokowie.