Środa Śląska – ratusz

Historia

Budowę ratusza Środzie Śląskiej rozpoczęto w pierwszej połowie XIV wieku. W XV stuleciu do wieży dobudowano bryłę, którą przerabiano w latach 1552 i 1589-1593. W latach 1798-1799 nadbudowano wieżę, a w XIX wieku i na początku XX dokonano niewielkich przeróbek ratusza. W latach 1974-1978 przeprowadzono kapitalny remont budowli.

Architektura

Wieża ratuszowa początkowo została postawiona w sąsiedztwie starszej drewnianej budowli. W XV wieku do wieży dostawiono bryłę ratusza, która z wcześniejszą budowlą utworzyła kształt litery „L”. W wieży, która pierwotnie służyła za więzienie i katownię, znajduje się w środku pięć umieszczonych pionowo izb. Z budynku ratusza najokazalsza jest fasada południowa, zwieńczona gotyckim, trójkątnym, schodkowym szczytem, ozdobionym ślepymi blankami. Ponad blankami znajdują się przedzielone pilastrami wnęki z trójkątnymi blendami. Na piętrze znajduje się reprezentacyjna sala z zachowanym gotyckim sklepieniem trójdzielnym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa zjk.centrix.pl, Gotycka wieża więzienna w Środzie Śląskiej.