Środa Śląska – kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Historia

Kościół to pozostałość po założonym około 1220 roku przez biskupa Wawrzyńca leprozorium czyli szpitalu dla trędowatych. By umożliwić mieszkańcom przytułku korzystanie z posług religijnych wzniesiono tu niewielką świątynię Najświętszej Maryi Panny. W 1349 roku, gdy szpital przestał funkcjonować, kościół przejęli czescy benedyktyni z Opatowic. W 1620 roku zamieniono go w stajnię dla koni. W latach 1816 – 1871 wykorzystywany był jako arsenał stacjonującej w Środzie jednostki wojskowej. W czasie II wojny światowej został uszkodzony.

Architektura

Kościół został wzniesiony w stylu romańskim. Jest orientowany, murowany z cegły, składa się z jednej nawy i prostokątnego prezbiterium zakończonego półkolistą apsydą. Jest ona zasklepiona półkopułą, a prezbiterium sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Pierwotnie po stronie południowej znajdował się wspaniały kamienny, profilowany portal z kolumienkami, a we wnętrzu prezbiterium dwa rzędy półkolistych siedzisk i posadzka.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.