Srebrniki – kościół Matki Bożej Śnieżnej

Historia

   Budowę kościoła w Srebrnikach rozpoczęto po 1262 roku, po założeniu parafii przez Radę Miejską w Toruniu. Funkcjonował on wówczas pod wezwaniem św Jadwigi. Na przełomie XIII i XIV został rozbudowany m.in. o wieżę. W 1700 roku miało miejsce gruntowane odnowienie świątyni, a w 1902 przebudowa dachu, przekształcenie okien oraz przebudowana górnych partii wieży.

Architektura

   Kościół został zbudowany z głazów narzutowych z użyciem cegły w szczycie, przy narożnikach oraz wokół okien i wejść. Do wydłużonego, salowego korpusu przylega nieznacznie węższe, jednoprzęsłowe prezbiterium, które jest zamknięte trójbocznie i opięte od zewnątrz niskimi przyporami. Wschodni szczyt schodkowy podzielony jest fryzem na dwie części oraz rozczłonkowany sterczynami, pomiędzy którymi znajdują się trzy ostrołukowe blendy. Do kościoła prowadzi ostrołukowy portal o czterech uskokach, a w kruchcie pod czworoboczną wieżą portal ostrołukowy o dwóch uskokach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.

Strona internetowa icimss.edu.pl, Srebrniki – kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej.