Sokolica – kościół św Anny

Historia

   Kościół w Sokolicy został wybudowany w latach 1350-1360. Niedługo później, w latach 1386-1400, przeprowadzono jego rozbudowę, podwyższając m.in. wieżę. Służył katolikom aż do XVI wieku, w czasie reformacji przejęli go ewangelicy. W XVII wieku dobudowano kruchtę od strony południowej, a w XIX stuleciu przebudowano zakrystię północną. Po zakończeniu II wojny światowej kościół powrócił do społeczności katolickiej.

Architektura

   Kościół jest budowlą gotycką, orientowaną, salową, wzniesioną z cegły układanej w wiązania polskie i wendyjskie na kamiennej podmurówce.  Od strony zachodniej posiada masywną wieżę, część wschodnia natomiast jest bez wydzielonego prezbiterium. Korpus został oszkarpowany, a jego elewacje podzielone oknami ostrołukowymi i ozdobione gzymsem opaskowym. Ozdobą kościoła jest bogato rozczłonkowany blendami, wschodni szczyt. Do najstarszych zabytków w kościele należy gotycki, rzeźbiony tryptyk z około 1420-1430 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1993.