Smolęcin – kościół

Historia

   Kościół w Smolęcinie zbudowany został w XIV wieku. Na przełomie XVII i XVIII wieku dobudowano do niego drewnianą wieżę krytą barokowym hełmem. Prawdopodobnie w okresie tym kościół także otynkowano i wzbogacono o nowe wyposażenie. Kolejne prace budowlano – renowacyjne prowadzono w XIX stuleciu, lecz w w trakcie II wojny światowej budowla uległa zniszczeniu i od tego czasu pozostaje w ruinie.

Architektura

   Kościół pierwotnie był orientowaną względem stron świata salową budowlą na planie prostokąta o wymiarach 15,6 x 9,2 metra. Zbudowany został z kamieni narzutowych połączonych zaprawą wapienną, cegły użyto jedynie od obramień portali wejściowych i niektórych otworów okiennych oraz przy dekoracji blendowej szczytu wschodniego. Było to konieczne, gdyż kamień był materiałem zbyt twardym do uzyskania bardziej wyrafinowanych elementów, szczególnie dla mniej wykwalifikowanych warsztatów budowlanych. W efekcie powstała budowla typowa dla wiejskiej architektury sakralnej Pomorza Zachodniego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Łuczak M., Gotyckie kościoły gminy Kołbaskowo, Szczecin 2013.