Śmiechów – kościół Matki Bożej

Historia

   Kościół w Śmiechowie został wzniesiony w XIII wieku, co czyni go jednym z najstarszych w regionie. W XIV stuleciu dobudowano do niego wieżę. Trzykrotnie przechodził większe remonty i przebudowy: w XVII, XVIII i XIX wieku.

Architektura

   Orientowana względem stron świata, zbudowana z cegły i kamieni polnych gotycka budowla składa się z jednonawowego korpusu bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium oraz z dostawionej od zachodu na osi czworobocznej wieży. Od wschodu kościół zamknięty jest półkoliście. Cały korpus wzmocniony został regularnie rozmieszonymi przyporami, pozbawiona ich była jedynie wieża oraz fragment północno – wschodni, gdzie znalazła się kwadratowa w planie przybudówka.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kubicki D., Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001.