Śmiechów – kościół Matki Bożej

Historia

Kościół w Śmiechowie został wzniesiony w XIII wieku, co czyni go jednym z najstarszych w regionie. W XIV stuleciu dobudowano do niego wieżę. Trzykrotnie przechodził większe remonty i przebudowy: w XVII, XVIII i XIX wieku.

Architektura

Orientowana względem stron świata, zbudowana z cegły i kamieni polnych gotycka budowla składa się z jednonawowego korpusu, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium i dostawionej od zachodu czworobocznej wieży. Od wschodu kościół zamknięty jest półkoliście.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kubicki D., Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001.