Słupsk – kościół św Jacka

Historia

   Kościół św Jacka w Słupsku został wzniesiony przez dominikanów, których sprowadził książę gdański Mściwój II po 1278 roku. Pierwotnie zabudowania klasztorne leżały w pobliżu miasta, ale w następstwie rozwoju terytorialnego miasta i jego powtórnej lokacji na prawie lubeckim w 1310 roku, teren przydzielony dominikanom znalazł się w obrębie miasta lokacyjnego.
   Obecny gotycki kościół dominikanie wznosili od pierwszej połowy XIV wieku do pierwszej połowy XV stulecia, przy czym obecny wygląd uzyskał w wyniku odbudowy po pożarze z 1395 roku. W XVI wieku po wprowadzeniu reformacji kościół był dwukrotnie plądrowany i bliski zawalenia. Od początku XVII wieku został zamieniony na ewangelicki kościół zamkowy. W drugiej połowie XIX wieku miała miejsce gruntowna neogotycka restauracja w czasie której przelicowano ściany i laskowania okien. Po pożarze z 1892 roku wprowadzono neogotyckie szczyty i pseudobarokowy hełm wieży. W czasie II wojny światowej, działania wojenne oszczędziły budynek, częściowemu uszkodzeniu uległy jedynie okna i dach.

Architektura

   Kościół złożony jest z wydłużonego czteroprzęsłowego prezbiterium zamkniętego ścianą prostą oraz z krótkiego trójprzęsłowego korpusu, który pierwotnie był dwunawowy, a obecnie posiada jedną nawę. Zamurowane arkady niskiej nawy są wciąż widoczne po stronie północnej. Długość całej budowli wynosi około 28 metrów, szerokość 8,5 metra a wysokość wnętrza 15 metrów. W korpus wtopiona została od zachodu wieża, w dolnej części czworoboczna, wyżej przechodząca w ośmiobok. Obie części kościoła nakrywa wspólny dach dwuspadowy. Wschodni szczyt prezbiterium jest schodkowy i zwieńczony sterczynami, między którymi mieszczą się ostrołukowe blendy oraz przeprute owalne otwory. Na zewnątrz prezbiterium opięte jest przyporami, między którymi znajdują się trójdzielne ostrołukowe okna. Wnętrze nakryte jest sklepieniem gwiaździstym, czteroramiennym, jednolitym na całej długości i rozczłonkowane przyściennymi uskokowymi arkadami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995.
Jarzewicz J., Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019.

Strona internetowa turystycznybaltyk.pl, Podominikański kościół św. Jacka w Słupsku.