Słupsk – kościół Mariacki

Historia

   Pierwotny kościół został wzniesiony w latach 1276-1280. Początkowo nosił wezwanie św. Maurycego, które zostało zmienione na Najświętszej Marii Panny w XIV wieku, w czasie krótkiego panowania krzyżackiego nad Słupskiem. Również w XIV wieku kościół został po raz pierwszy przebudowany. Wpierw do połowy XIV stulecia wzniesiono prezbiterium, a następnie w drugiej połowie XIV wieku zbudowano korpus.
   Podczas pożaru miasta w 1476 roku kościół został  poważnie uszkodzony. Około roku 1500 przystąpiono do odbudowy świątyni, przy okazji znacznie ją rozbudowując. Od XVI wieku kościół był świątynią protestancką i wrócił w ręce katolików po II wojnie światowej. W latach 1858-1860 przeprowadzono gruntowną, neogotycką restaurację budowli, w trakcie której m.in. odnowiono wnętrze, dodano szczyty nad południową nawą boczną oraz przelicowano ściany wieży. W 1894 roku dodatkowo przekształcono kruchtę pod wieżą.

Architektura

   Kościół mariacki jest bazyliką o trzynawowym wnętrzu z wysoką nawą główną i dość szerokimi nawami bocznymi. Założony został na planie prostokąta, z wysuniętym, węższym prezbiterium. W późniejszym czasie dobudowano kaplicę i południową, dwuprzęsłową i dwukondygnacyjną zakrystię. Dachy nad prezbiterium, nawą główną i zakrystią są dwuspadowe, zaś nad nawami bocznymi pulpitowe. Kościół na zewnątrz opięty jest uskokowymi przyporami, między którymi mieszczą się duże okna ostrołukowe. Wieżę obiega ostrołukowy fryz, natomiast misterny ornament biegnący pod dachem bazyliki ma znak krzyża. Głównym motywem dekoracyjnym wieży są blendy, których obramowanie stanowi profilowana cegła. Portale od zachodu i południa składają się z pięciu obramowań ostrołukowych, ułożonych schodkowo ze specjalnie profilowanej cegły.
   Wewnątrz nawa główna i prezbiterium nakryte zostały sklepieniem gwiaździstym sześcioramiennym. Nawy boczne nakryto natomiast sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Arkada tęczy i arkady międzynawowe zamknięte są ostrołukowo, łuki arkad w korpusie są obustronnie profilowane. Nad arkadami znajduje się fryz analogiczny jak na elewacji zewnętrznej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995.
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Mariacki w Słupsku.
Strona internetowa zabytkowekoscioly.net, Słupsk, kościół Najświętszej Panny Marii.