Słupca – kościół św Wawrzyńca

Historia

Pierwszy drewniany kościół, którego  fundatorem był biskup poznański Jan Gerbicz, istniał już pod koniec XIII wieku. W 1331 roku uległ on spaleniu podczas najazdu krzyżackiego., jednak funkcjonował nadal w następnych latach. Około 1400 roku postanowiono dokonać przebudowy, a właściwie budowy obecnej, murowanej budowli. Jej fundatorem został biskup poznański Andrzej Bniński. W XVIII i XIX wieku ulegał licznym przebudowom. Jego częściowa regotycyzacja nastąpiła w latach 1949-1958 pod kierunkiem architekta Aleksandra Holasa.

Architektura

Kościół jest murowany z cegły z użyciem kamieni narzutowych w cokole. Jest to budowla orientowana, trójnawowa i halowa z wyodrębnionym, starszym prezbiterium. Początkowo kościół przykryty był stropem płaskim, dopiero z początkiem XVI wieku zastąpiono go sklepieniem gwieździstym. W zakrystii znajduje się sklepienie krzyżowo-żebrowe. Najstarszymi zabytkami ruchomymi są chrzcielnice gotyckie z XIV i XV wieku oraz figura Matki Boskiej Bolesnej z ok. 1400 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.

Strona internetowa swwawrzyniec-slupca.pl, Parafia Świętego Wawrzyńca w Słupcy.