Sławutowo – skansen archeologiczny

Architektura

Rekonstrukcja słowiańskiej osady składa się z 3 bram obronnych i 8 chat, w których działają warsztaty ówczesnych rzemieślników. Otoczona jest 400-metrową częstokołem zbudowanym z drewnianych pali.

Stan obecny

W Sławutowie mieści się rekonstrukcja wczesnośredniowiecznej osady Słowian z przełomu IX i X wieku. Można tu obejrzeć stanowisko pracy garncarza, tkaczki, piekarza, zielarza, rymarza czy bursztynnika oraz ich narzędzia i inne przedmioty codziennego użytku. Osadę można zwiedzać z przewodnikiem lub samemu, zaplanowano także ścieżkę edukacyjną. Organizowane są zajęcia dydaktyczne, żywe lekcje historii, pokazy rycerskie, zawody łucznicze, warsztaty garncarstwa, kowalstwa, tkactwa, rzeźby czy zielarstwa, można przygotować pokazy kulinarne z pieczeniem podpłomyków i ogniskiem. W grodzie odbywają się pikniki, festyny oraz wystawy tematyczne. Na miejscu sprzedawane są też pamiątki. Czas zwiedzania dla klientów indywidualnych jest nieograniczony.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego