Sławno – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

Kościół Wniebowzięcia NMP ufundowany został w latach 1326-1364 przez księżnę Zofię, żonę Barnima IV. W początkowym okresie patronat nad nią sprawowali Joannici. W pierwszej połowie XV wieku został powiększony o północną kaplicę oraz ciąg kaplic przy wieży, a wyposażanie świątyni trwało do drugiej połowy XV wieku. Od XVI wieku kościół był świątynią protestancką i wrócił w ręce katolików po II wojnie światowej. Po wejściu wojsk radzieckich do Sławna w 1945 roku, kościół został zniszczony. Wypaleniu uległo wtedy wnętrze nawy i wieży, zawaliła się też cześć sklepienia nad prezbiterium. Zakon franciszkanów sprawujący opiekę nad świątynią rozpoczął jego odbudowę, która trwała do końca lat 50-tych XX wieku.

Architektura

Kościół wzniesiono z cegły ceramicznej w wątku wendyjskim na fundamentach kamiennych. Jest to trzynawowa bazylika założona na planie prostokąta z niższym, wielobocznym prezbiterium. W XV wieku dobudowano od północy czteroprzęsłową kaplicę i niewielką dwuprzęsłową zakrystię od południa. Wieża kościoła jest czterokondygnacyjna. Obiega ją ostrołukowy fryz, natomiast misterny ornament biegnący pod dachem bazyliki ma znak krzyża. Głównym motywem dekoracyjnym wieży są blendy, których obramowanie stanowi profilowana cegła. Na zewnątrz kościół opięty jest przyporami, pomiędzy którymi umieszczono ostrołukowe okna. Półszczyty naw bocznych wypełnione są blendami. Prezbiterium, nawa główna oraz nawy boczne posiadają sklepienie gwiaździste, natomiast w kruchcie kościoła jest sklepienie krzyżowo-żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995.
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012

Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie.
Strona internetowa zabytkowekoscioly.net, Sławno, kościół Panny Marii i św. Jana Chrzciciela, dawny joannitów.