Skrzyszów – kościół św Stanisława

Historia

   Kościół św Stanisława wzniesiony został w 1517 roku z fundacji Jana Amora Tarnowskiego, hetmana wielkiego koronnego i kasztelana krakowskiego. Budowniczym był cieśla Jan z Czchowa, na co wskazuje zachowana sygnatura na portalu. W wyniku rozbudowy przeprowadzonej w latach 1770 – 1776 oraz 1893-1894 powiększono nawę o kaplice o charakterze transeptu, zakrystię i dostawiono słupową wieżę z obiegającą izbicę hurdycją.

Architektura

   Kościół posiada dużą jak na drewnianą świątynię bryłę. Składa się z zamkniętego trójbocznie prezbiterium, otoczonego sobotami  oraz z nawy do której od północy i południa dostawiono wydłużone kaplice o charakterze transeptu. Od zachodu dobudowano wieżę z nadwieszoną izbicą. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe, pobite gontami z wieżyczką na sygnaturkę.
   Wnętrze nakrywają stropy płaskie ozdobione podobnie jak ściany secesyjną polichromią. Prezbiterium od nawy oddziela półkolisty łuk tęczy z profilowaną belką, na której umieszczony jest późnogotycki krucyfiks z końca XV wieku. W wejściach znajdują się trzy późnogotyckie portale, dwa ostrołukowe i jeden zamknięty w ośli grzbiet. Do najstarszych i najciekawszych elementów wyposażenia należą późnogotyckie stalle z przełomu XV i XVI wieku w prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Cisowski B., Duda M., Kraków 2005.