Skotniki – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

   Kościół parafialny w Skotnikach ufundowany został w 1347 roku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorię ze Skotnik. Około 1370 roku wykonano zachowane do dziś polichromie na ścianie tęczowej. Po 1455 roku wykonano w nawie sklepienia gwiaździste, wsparte na centralnie umieszczonym filarze. W 1500 roku przy kościele wzmiankowany był szpital i przytułek dla ubogich. Kościół został uszkodzony w 1582 roku w czasie wylewu Wisły. Odnawiany był w XVI wieku, w połowie XVIII wieku, po wojnach światowych, i ostatni raz po pożarze w 1981 roku.

Architektura

   Gotycki kościół  wymurowano z cegły w wątku polskim z geometryczną dekoracją zendrówkową na elewacjach. Składa się z nawy na rzucie krótkiego prostokąta i węższego prezbiterium z zakończeniem trójbocznym od wschodu. Ściany nawy i prezbiterium opięte są szkarpami z dodatkową przyporą na osi ściany zachodniej. Od północy do prezbiterium przylega pierwotna zakrystia z dobudowanym w XVIII wieku przedsionkiem. Od południa do nawy dobudowana została w końcu XVIII wieku kruchta.
   Nawa pierwotnie była kryta stropem. Obecnie przekryta jest sklepieniem gwiaździstym, wspartym na umieszczonym centralnie sześciobocznym filarze i przyściennych wspornikach. Jednoprzęsłowe prezbiterium zamknięte zostało od wschodu trójbocznie i sklepione sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Zworniki sklepienne dekorowane są herbami Bogoria i Jastrzębiec. We wnętrzu,  na ścianie tęczowej nawy oraz na sklepieniu i zamurowaniach okien prezbiterium odsłonięte zostały cenne polichromie z około 1370 roku, XV i XVI wieku. Zachowały się pierwotne, gotyckie portale, główny, południowy do nawy i z prezbiterium do zakrystii, ze skrzydłami drzwiowymi z opierzeniem z XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela Skotniki.