Sierzchowy – kościół Przemienienia Pańskiego

Historia

   Pierwszy kościół w Sierzchowie miał zostać wzniesiony na grodzisku w drugiej połowie XIV wieku. W 1394 roku arcybiskup gnieźnieński Dobrogost erygował miejscową parafię, a szesnaście lat później wybudowano kolejną, drewnianą świątynię. Powstanie obecnej murowanej budowli miało miejsce w latach 1520-1549 z fundacji Stanisława Sierzchowskiego herbu Drzewica, właściciela wsi, przy udziale ówczesnego plebana Jana z Bełczyna. W 1681 roku dobudowana została kaplica św. Anny, a w 1913 roku wstawiono we wnętrzu sklepienia. W trakcie I wojny światowej jedna ze ścian kościoła została uszkodzona przez pocisk artyleryjski. Naprawiono ją w trakcie renowacji z 1917 i 1930 roku.

Architektura

   Kościół powstał jako budowla późnogotycka, salowa bez wyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium, z trzema przęsłami, z trójbocznym zamknięciem po stronie wschodniej. Po stronie północnej dostawiona została prostokątna w planie zakrystia ze skarbczykiem, a całość wzmocniono zewnętrznymi przyporami. Szczyt zachodni ozdobiono blendami i lizenami przechodzącymi w sterczyny. Do środka kościoła prowadziły trzy wykonane z piaskowca portale z motywem przecinających się lasek i wałków. Wewnątrz w nawie umieszczono sklepienie gwiaździste oparte na półfilarach (ponad prezbiterium pierwotnie bezżebrowe), natomiast w zakrystii krzyżowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2005.