Sierpc – kościół św Wita, Modesta i Krescencji

Historia

   Tradycja podaje, iż pierwszą świątynię w tym miejscu pobudowano na gruzach pogańskiego chramu z X wieku, lecz obecny kościół został wybudowany pod koniec XV wieku, staraniem ówczesnego właściciela miasta płockiego kanonika katedralnego i miejscowego proboszcza Jana Sierpskiego. Powstał on w osadzie targowej sięgającej swymi początkami XI-XII wieku i jednej z najstarszych kasztelani na Mazowszu. Został rozbudowany na początku XVI wieku o południową kaplicę i restaurowany przez wojewodę rawskiego i starostę płockiego Andrzeja Sieprskiego w 1569 roku. Był niszczony pożarami w 1630 i 1648, a przekształcany w 1776 roku, kiedy to dobudowano zakrystię ze skarbczykiem i kryptę. Po pożarze z 1794 roku, odbudowany został dopiero w 1844. Dostawiono wówczas kruchtę południową i zburzono skarbiec przylegający do ściany północnej prezbiterium. Podczas II wojny światowej kościół był zamieniony na magazyn zbożowy. W latach 50-tych XX wieku został gruntownie remontowany po zniszczeniach wojennych.

Architektura

   Jest to kościół gotycki, orientowany względem stron świata, murowany z cegły z użyciem kamieni polnych i kamieni młyńskich w dolnych kondygnacjach wieży. Składa się z jednej nawy z węższym prezbiterium zamkniętym prosto oraz z masywnej, czterokondygnacyjnej, kwadratowej wieży. Do południowej ściany nawy na początku XVI wieku dostawiono kaplicę Świętego Krzyża oraz już w XVIII wieku północną zakrystię. Wieża została ozdobiona nieregularnie rozmieszczonymi oknami i tynkowanymi blendami oraz podparta dwiema przyporami. W jej przyziemiu umieszczono kruchtę, otwartą ostrołukową arkadą do nawy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2005.

Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.