Sierpc – kościół św Wita, Modesta i Krescencji

Historia

Tradycja podaje, iż pierwszą świątynię w tym miejscu pobudowano na gruzach pogańskiego chramu z X wieku, lecz obecny kościół został wybudowany pod koniec XV wieku. Został rozbudowany i restaurowany przez wojewodę rawskiego i starostę płockiego Andrzeja Sieprskiego w 1569 roku. Był niszczony pożarami w 1630 i 1648, a przekształcany w XVIII wieku. Po pożarze z 1794 roku, odbudowany został dopiero w 1844. Dostawiono wówczas kruchtę południową i zburzono skarbiec przylegający do ściany północnej prezbiterium. Podczas II wojny światowej kościół był zamieniony na magazyn zbożowy. W latach 50-tych XX wieku został gruntownie remontowany po zniszczeniach wojennych.

Architektura

Jest to Kościół gotycki, orientowany, murowany z cegły z użyciem kamieni polnych i kamieni młyńskich. Składa się z jednej nawy z węższym prezbiterium zamkniętym prosto oraz z masywnej, czterokondygnacyjnej kwadratowej wieży. Do południowej ściany nawy dostawiono w 1569 roku kaplicę oraz już w XIX stuleciu kruchtę.  Obecnie pierwotne cechy stylowe zachowała jedynie wieża kościelna. Jest ona zdobiona nieregularnie rozmieszczonymi oknami i tynkowanymi blendami, wspierają ją dwie skarpy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.