Siemiechów – kościół Matki Boskiej

Historia

   Kościół zbudowany został na początku XVI wieku. W 1590 roku odnawiany był przez cieślę Jana z Mstowa, który pozostawił swoją sygnaturę. W XVII wieku od zachodu dostawiono wieżę, którą rozebrano w 1922 roku. Około 1678 roku odbudowano uszkodzoną w trakcie pożaru zakrystię, natomiast na początku XIX wieku do kościoła dobudowano murowana kaplicę. Od 1949 roku budowla była nieużytkowana, lecz w latach 1955-1956 została poddana gruntownym pracom konserwatorskim, co uratowało jej istnienie.

Architektura

   Jest to budowla gotycka, orientowana, drewniana, wzniesiona w konstrukcji zrębowej, czyli bez użycia gwoździ, o ścianach składających się z ułożonych poziomo wieńców z belek łączonych w narożach na zamki. Jego ściany i dach pokryto gontem. Składa się z szerszej nawy i zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Przy nawie od południa i zachodu dostawione są przedsionki. Kościół nakryty jest dachem dwuspadowym o wspólnej kalenicy, wspartym na gotyckiej więźbie. Wnętrze kościoła nakryte jest stropami płaskimi, w nawie z zaskrzynieniami.

Stan obecny

   Podstawowa, gotycka bryła świątyni zachowała się bez większych zmian od czasu powstania do dnia dzisiejszego. Przetrwały także trzy późnogotyckie portale zamknięte łukiem w tzw. ośli grzbiet, oraz gotyckie okno we wschodniej ścianie prezbiterium. Wewnątrz zobaczyć można chrzcielnicę z XVI wieku oraz fragmenty pierwotnej polichromii.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Brykowski R., Kornecki M., Drewniane kościoły w Małopolsce południowej, Wrocław 1984.
Cisowski B., Duda M., Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Kraków 2005.

Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Strona internetowa zabytkowekoscioly.net, Siemiechów, kościół Matki Boskiej Gromnicznej.