Siemiechów – kościół Matki Boskiej

Historia

Kościół zbudowany został na początku XVI wieku. W 1590 roku odnawiany był przez cieślę Jana z Mstowa, który pozostawił swoją sygnaturę. W XVII wieku od zachodu dostawiono wieżę, którą rozebrano w 1922 roku. Na początku XIX wieku do kościoła dobudowano murowana kaplicę. W latach 1955-56 kościół został poddany gruntownym pracom konserwatorskim co uratowało jego istnienie.

Architektura

Jest to budowla gotycka, orientowana, drewniana, wzniesiona w konstrukcji zrębowej, o ścianach i dachach pokrytych gontem. Składa się z szerszej nawy i zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Przy nawie od południa i zachodu dostawione są przedsionki. Kościół nakryty jest dachem dwuspadowym o wspólnej kalenicy, wspartym na gotyckiej więźbie. Wnętrze kościoła nakryte jest stropami płaskimi, w nawie z zaskrzynieniami. Zachowały się trzy późnogotyckie portale zamknięte łukiem w tzw. ośli grzbiet, oraz gotyckie okno we wschodniej ścianie prezbiterium. Wewnątrz przetrwała chrzcielnica z XVI wieku oraz fragmenty pierwotnej polichromii. Podstawowa bryła świątyni zachowała się bez większych zmian od czasu powstania.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Cisowski B., Duda M., Kraków 2005.
Strona internetowa zabytkowekoscioly.net, Siemiechów, kościół Matki Boskiej Gromnicznej.