Siedlnica – kościół Narodzenia NMP i św Jana

Historia

   Kościół w Siedlnicy zbudowany został na początku XIV wieku. Od połowy XVII wieku do początku XVIII stulecia znajdował się w rękach gminy protestanckiej. Renowacje przeprowadzano w 1604 roku i w XIX stuleciu.

Architektura

   Kościół powstał jako budowla jednonawowa z węższym i niższym prezbiterium po stronie wschodniej, zakończonym ścianą prostą. Nietypowo przy jego południowej elewacji dostawiono niewielką zakrystię, natomiast przy północnej czworoboczną, czterokondygnacyjną wieżę. Została ona, tak jak i szczyt wschodni bogato udekorowana blendami, natomiast górną częścią elewacji nawy poprowadzono tynkowany fryz. Całość budowli wzmocniona została zewnętrznymi przyporami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa osobliwosci.eduseek.interklasa.pl, Siedlnica.