Siecieborzyce – kościół Matki Boskiej

Historia

Kościół w Siecieborzycach powstał prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku. Po raz pierwszy wzmiankowany był w źródłach historycznych w 1273 roku. W 1508 roku został powiększony o wieżę kruchtę oraz zakrystię. Zastąpiono wtedy także płaski strop nad nawą ceglanymi sklepieniami. Prawdopodobnie w tym samym czasie powiększono większość otworów okiennych i otynkowano elewacje. Przebudowę przeszedł kościół także w okresie baroku o czym świadczy zwieńczenie kruchty południowej. W 1905 roku przeprowadzono regotyzację kościoła, podczas której m.in. wykonano polichromie na sklepieniach.

Architektura

Kościół jest budowlą orientowaną, jednonawową, wzniesioną na planie prostokąta z węższym, prosto zamkniętym prezbiterium od wschodu, zakrystią dostawioną od północy, kruchtą od południa i wieżą dobudowaną po zachodniej stronie. Nawa i niższe od niej prezbiterium nakryte zostały osobnymi dachami dwuspadowymi. Przybudówka północna nakryta jest przedłużoną połacią dachu prezbiterium. Pierwotne okna był