Sękowa – kościół św Filipa i św Jakuba

Historia

   Kościół św Filipa i Jakuba został zbudowany na początku XVI stulecia. W XVIII wieku wzniesiono wieżę i soboty (podcienia) okalające bryłę świątyni. Pierwszy poważny remont kościoła przeprowadzono w 1819 roku, a następny w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy to ściany i strop pokryte zostały polichromią figuralną o motywach neogotyckich. Kościół został poważnie zdewastowany podczas działań wojennych I wojny światowej. W trakcie bitwy pod Gorlicami drewniany materiał kościoła posłużył na budowę okopów i na opał. Po zakończeniu działań wojennych kościół został poddany rekonstrukcji już w 1918 roku, a następnie w latach 1953-1955 i 1983.

Architektura

   Późnogotycki kościół został zbudowany z ręcznie ciosanych modrzewiowych bali w konstrukcji zrębowej, czyli bez użycia gwoździ. Składał się z prostokątnej w planie nawy z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium po stronie wschodniej, oraz z zakrystii po stronie północnej. Od zachodu do świątyni przystawiona została otwarta w przyziemiu, czworoboczna wieża. Cały kościół opięto dokoła sobotami, wspartymi na słupach z zastrzałami. a także nakryto wysokim, sięgającym gzymsu korpusu zadaszeniem. Elewacje kościoła powyżej sobót oraz wysoki, dwuspadowy dach pokryte zostały gontem, co spotęgowało malowniczość budowli.

Stan obecny

   Kościół uznawany jest za jeden z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych w Małopolsce. Jego wyjątkowe walory architektoniczne, historyczne i estetyczne doceniono na forum międzynarodowym, umieszczając go na Liście UNESCO w 2003 roku. W jego wnętrzu zachowała się kamienna, późnogotycka chrzcielnica z 1522 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Brykowski R., Kornecki M., Drewniane kościoły w Małopolsce południowej, Wrocław 1984.
Cisowski B., Duda M., Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Kraków 2005.

Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.