Sędziszowa – wieża mieszkalna

Historia

   Mieszkalno – obronna wieża powstała prawdopodobnie w XIV wieku. Nie jest znany jej fundator ani pierwszy właściciel. W XV/XVI została rozbudowana przez dobudowę skrzydła południowego i wschodniego dworu dla rodziny von Nimptschów. Na początku XVII wieku dostawiono do niej kolejny budynek z bogatym portalem wejściowym ozdobionym tarczami herbowymi. Cały obiekt został przebudowany w XVIII wieku w stylu barokowym, a w następnym stuleciu wieża otrzymała neogotycki krenelaż.

Architektura

   Wieża otrzymała cztery kondygnacje, wzniesione z kamienia na planie czworoboku o wymiarach około 22,5×25 metrów. Wejście do jej wnętrza prowadziło przez ostrołukowy portal wprost na drugie piętro, najpewniej za pomocą zewnętrznych drewnianych schodów lub drabiny. Sposób taki pozwalał na łatwe odizolowanie wieży od potencjalnych napastników. Wewnątrz wieży w sali przyziemia znajdowało się sklepienie gwiaździste, natomiast drugie piętro kryte było drewnianym stropem. Na trzecim piętrze, prawdopodobnie pełniącym rolę głównej sali, znajdowały się boczne nisze okienne do siedzenia. W wieży na poszczególnych kondygnacjach nie istniały wewnętrzne podziały murowane, prawdopodobnie jedynie drewniane przegrody. Wykusze latrynowe znajdowały się na ścianie zachodniej, na wysokości dwóch najwyższych kondygnacji. Wieża pierwotnie otoczona była fosą oraz ziemnym wałem.

Stan obecny

   Wieża pomimo przekształceń zachowała się w dobrym stanie, lecz niestety obecnie mieszczą się w niej biura i nie jest udostępniona do zwiedzania, a okoliczny teren jest mocno zaniedbany.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku, Wrocław 2003.
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.
Rosiek A.M., Siedziby rycerskie w księstwie świdnicko – jaworskim do końca XIV wieku, Kraków 2010.