Sędziszowa – wieża mieszkalna

Historia

Mieszkalno – obronna wieża powstała prawdopodobnie w XIV wieku. Nie jest znany jej fundator ani pierwszy właściciel. W XV/XVI została rozbudowana przez dobudowę skrzydła południowego i wschodniego dworu dla rodziny von Nimptschów. Na początku XVII wieku dostawiono do niej kolejny budynek z bogatym portalem wejściowym ozdobionym tarczami herbowymi. Cały obiekt został przebudowany w XVIII wieku w stylu barokowym, a w następnym stuleciu wieża otrzymała neogotycki krenelaż.

Architektura

Wieża jest budowlą czterokondygnacyjną, wzniesioną z kamienia na planie czworokąta o wymiarach około 22,5×25 metrów. Wejście prowadziło przez ostrołukowy portal wprost na drugie piętro, pierwotnie kryte drewnianym stropem. W sali przyziemia zachowało się sklepienie gwiaździste. Na trzecim piętrze, prawdopodobnie pełniącym rolę głównej sali, zachowały się nisze do siedzenia. W wieży nie istniały wewnętrzne podziały murowane, prawdopodobnie jedynie drewniane przegrody. Wykusze latrynowe znajdowały się na ścianie zachodniej, na wysokości trzeciej i czwartej kondygnacji. Wieża była otoczona fosą oraz wałem.

Stan obecny

Wieża pomimo przekształceń zachowała się w dobrym stanie, lecz niestety obecnie mieszczą się w niej biura i nie jest udostępniona do zwiedzania, a okoliczny teren jest mocno zaniedbany.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku, Wrocław 2003.
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.