Sątopy – kościół św Jodoka

Historia

Wznoszenie kościoła św. Jodoka rozpoczęto około połowy XIV wieku. Wieżę kościelną dobudowano w 1380 roku. Wtedy też lub nieco później dodano południową kruchtę. Około 1500 roku wykonano szczyty wieży. W 1699 roku przeprowadzono remont i nieznaczną przebudowę kościoła powiększając ostrołukowe okna. W 1884 odnowiono zakrystię i kruchtę, a w 1886 roku po raz kolejny zmieniono wielkość otworów okiennych wracając do formy pierwotnej.

Architektura

Jest to kościół późnogotycki, orientowany, salowy. Wybudowano go z kamieni polnych w dolnych partiach, a w wyższych z cegły na rzucie prostokąta. Po stronie północnej znajduje się zakrystia, od południa kruchta, a od zachodu masywna, kwadratowa wieża, podzielona na cztery kondygnacje tynkowanymi fryzami. W przyziemiu wieży znajduje się kruchta, do której wiedzie portal ostrołukowy o uskokowych ościeżach. Ponad nim znajduje się okrągła luneta, a wyżej tynkowane blendy. Całość zwieńczono szczytami sterczynowymi i dachem siodłowym. Podobnie jak w wieży, szczyty nawy, zakrystii i kruchty są sterczynowe i ozdobione blendami. Korpus budowli został oszkarpowany. Wnętrze nakryto drewnianym stropem płaskim, polichromowanym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. św. Jodoka w Sątopach.