Sątopy – kościół św Jodoka

Historia

   Wznoszenie kościoła św. Jodoka rozpoczęto około połowy XIV wieku. Wieżę kościelną dobudowano w 1380 roku. Wtedy też lub nieco później dodano południową kruchtę. Około 1500 roku wykonano szczyty wieży. W 1699 roku przeprowadzono remont i nieznaczną przebudowę kościoła powiększając ostrołukowe okna. W 1884 odnowiono zakrystię i kruchtę, a w 1886 roku po raz kolejny zmieniono wielkość otworów okiennych wracając do formy pierwotnej.

Architektura

   Późnogotycki kościół wzniesiono jako budowlę orientowaną, salową. Wybudowano go z kamieni polnych w dolnych partiach, a w wyższych z cegły na rzucie prostokąta. Po stronie południowej umieszczona została kruchta, a od zachodu masywna, kwadratowa wieża, podzielona na cztery kondygnacje tynkowanymi fryzami. W przyziemiu wieży znalazła się kolejna kruchta, do której poprowadzono portal ostrołukowy o uskokowych ościeżach. Ponad nim osadzono okrągłą, małą blendę, a wyżej duże tynkowane płyciny. Całość zwieńczono szczytami sterczynowymi i dachem siodłowym. Podobnie jak w wieży, szczyty nawy i kruchty otrzymały formy sterczynowe i zostały ozdobione blendami. Korpus budowli został oszkarpowany. Wnętrze nakryto drewnianym stropem płaskim, polichromowanym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kościoły i kaplice archidiecezji warmińskiej, tom 1, red. B.Magdziarz, Olsztyn 1999.
Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992.

Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. św. Jodoka w Sątopach.