Sarnowo – kościół św Marcina

Historia

Kościół w Sarnowie wzniesiony został na przełomie XIII/XIV wieku, pierwotnie pod wezwaniem św. Magdaleny. Był uszkodzony w 1655 roku podczas potopu szwedzkiego. Odbudowano go przed 1881 rokiem, wznosząc także neogotycką kaplicę grobową Działowskich. Kolejnemu zniszczeniu uległ w czasie pożaru w 1938 roku. Odbudowany został rok później, wtedy też od strony północnej dobudowano neogotycką kaplicę i zakrystię.

Architektura

Kościół został zbudowany z kamienia polnego przekładanego warstwami z gruzem ceglanym i granitem łamanym. W górnych partiach i na szczycie nadbudowany jest cegłą. Świątynia jest jednonawowa, orientowana. Posiada trójbocznie zamknięte prezbiterium, zwieńczone zrekonstruowanym sklepieniem gwiaździstym. Długość kościoła wynosi 24 metry, szerokość 10 metrów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl, Kościół w Sarnowie, gm. Stolno pow. Chełmno.