Rzepiennik Biskupi – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

Kościół św. Jana Chrzciciela w Rzepienniku Biskupim wzniesiono na początku XVI wieku, chociaż nie można wykluczyć, że jest starszy. Na niezachowanej inskrypcji widniała bowiem data 1484, która mogła się odnosić tak do obecnego jak i wcześniejszego kościoła. Wieżę dobudowano prawdopodobnie w wieku XVII, a w XIX stuleciu dostawiono niewielki przedsionek. Świątynia była kilkakrotnie remontowana, m.in. w 1954 i w latach 1972-1979.

Architektura

Jest to świątynia gotycka, jednonawowa, konstrukcji zrębowej, w przeważającej części kryta gontem. Składa się z nawy i węższego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie. Nakrywa je wspólny gontowy dach wielospadowy, nad prezbiterium posiaadjacy szerokie okapy. Do nawy przylega wieża o pochyłych ścianach z nadwieszoną izbicą i hełmem namiotowym. Trzy portale z nadprożami o łukach w kształcie oślich grzbietów są gotyckie. Wnętrze świątyni nakryto stropami płaskimi. Z wyposażenia zwraca uwagę gotycko-renesansowy tryptyk z początku XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Cisowski B., Duda M., Kraków 2005.