Rząśnik – kościół św Trójcy

Historia

   Kościół w Rząśniku po raz pierwszy wzmiankowany był w 1368 roku, lecz pierwotna, romańska budowla powstała wcześniej, jeszcze w XIII stuleciu. W XV i XVIII wieku kościół przechodził przebudowy.

Architektura

   Średniowieczny, późnoromański kościół zbudowano z łamanego kamienia i ciosów w narożach. Składał się z prostokątnej nawy i dwuprzęsłowego, sklepionego prezbiterium. W późniejszym okresie od zachodu dostawiono gotycką czworoboczną wieżę, a przy północnej ścianie prezbiterium zakrystię. Sklepienie krzyżowo-żebrowe w prezbiterium wsparto na masywnych geometrycznych wspornikach.

Stan obecny

   Z pierwotnego założenia zachowały się mury obwodowe ze ścianą tęczową, dwa zamurowane okna w północnej ścianie nawy i okno wschodnie prezbiterium. W północnej ścianie nawy znajduje się zamurowany portal ostrołukowy, drugi jest w północnej ścianie prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.