Rząśnik – kościół św Trójcy

Historia

Kościół w Rząśniku po raz pierwszy wzmiankowany był w 1368 roku, lecz pierwotna, romańska budowla powstała wcześniej. W XV i XVIII stuleciu przechodził przebudowy.

Architektura

Średniowieczny, romański kościół zbudowano z łamanego kamienia i ciosów w narożach. Składał się z prostokątnej nawy i dwuprzęsłowego, sklepionego prezbiterium. Z pierwotnego założenia zachowały się mury obwodowe ze ścianą tęczową, dwa zamurowane okna w północnej ścianie nawy i okno wschodnie prezbiterium. W północnej ścianie nawy znajduje się zamurowany portal ostrołukowy, drugi jest w północnej ścianie prezbiterium. Sklepienie prezbiterium krzyżowo-żebrowe, wspiera się na masywnych geometrycznych wspornikach. W późniejszym okresie od zachodu dostawiono gotycką wieżę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.