Ryczów – zamek

Historia

Większość badaczy przypuszcza, iż zamek w Ryczowie ufundował król Kazimierz Wielki w ramach systemu strażnic granicznych. Z powodu braku źródeł pisanych jest to jednak tylko słabo udokumentowana hipoteza. Zamek prawdopodobnie wzniesiono w XIV wieku i funkcjonował on jedynie przez XV stulecie.

Architektura

Była to prawdopodobnie budowla w typie domu wieżowego na planie czworoboku zbliżonego do trapezu o wymiarach 16x11x12x10 metrów. Mury wzmocnione były przyporami. Wejście prowadziło od strony wschodniej po drewnianym moście opartym na skalnym ostańcu. Do podnóża skały przylegał niewielki dziedziniec o wymiarach 15×25 metrów. Całość obwiedziona była  fosą i wałem ziemnym.

Stan obecny

Do dzisiaj zachowały się jedynie małe fragmenty murów na wysokiej skale oraz wał ziemny do wysokości około 1,5 metra.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.