Rożnowo – kościół Matki Boskiej

Historia

   Kościół zbudowany został pod koniec XV wieku lub na początku XVI stulecia. W XVII wieku dostawiono do niego szkieletową wieżę, która została zniszczona wraz z całą budowlą w czasie II wojny światowej. Kościół odbudowany został w 1979 roku.

Architektura

   Kościół wzniesiono z kamienia polnego uzupełnianego cegłą na planie prostokąta. Otrzymał formę prostej, wiejskiej budowli salowej, bezwieżowej i bez wyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium. Przykryto go dachem dwuspadowym, opartym przy krótszych bokach na trójkątnych szczytach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego