Rosochate Kościelne – kościół św Doroty

Historia

   Prace nad wznoszeniem kościoła rozpoczęto około 1527 roku, a ukończono przed 1546 rokiem. Był on wielokrotnie remontowany m.in. w 1690 i w 1775 roku. W 1781 spłonął dach, stropy i wystrój wnętrza, wówczas też zapewne uległy zniszczeniu szczyty elewacji zachodniej i wschodniej. W czasie I wojny światowej sklepienia naw bocznych zostały uszkodzone pociskami artyleryjskimi. Odbudowę przeprowadzono w 1919 roku. Wykonano nowy szczyt w elewacji zachodniej, w której odsłonięto zatynkowane ościeża portalu i dobudowano flankujące go przypory. Kościół został spalony w 1944 roku, a odbudowany w latach 1946-1949.

Architektura

   Jest to kościół późnogotycki, orientowany, murowany z cegły. Korpus budowli jest trójnawowy, pseudobazylikowy, czteroprzęsłowy. Do prostokątnego w rzucie korpusu dostawione równe mu wysokością i zamknięte prosto prezbiterium, przy którego północnej ścianie znajduje się dwukondygnacyjna, prostokątna w rzucie zakrystia. Jej piętro dostępne było za pomocą schodów umieszczonych w grubości muru. Pierwotnie nawa główna i prezbiterium przykryte były stropem, a nawy boczne sklepione gwiaździście i sieciowo.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.
Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2005.

Strona internetowa wikipedia.org, Parafia św. Doroty w Rosochatem Kościelnem.