Rościn – kościół

Historia

   Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie Rościn pochodzi z 1337 roku, a usytuowany w niej kościół zbudowany został w XIV lub XV wieku. Prawdopodobnie powstał pod patronatem miejscowego rodu szlacheckiego von Rostin. Gdy na przełomie XVII i XVIII wieku nowy właściciel Rościna, Ernst von Bredow, rozpoczął budowę pałacu i folwarku, zdecydował się także wznieść nową świątynię. Staremu kościołowi powierzono wtedy rolę spichlerza i magazynu. Rolę tą pełnił także po drugiej wojnie światowej, stopniowo popadając w coraz większe zaniedbanie, ale i unikając poważniejszych przekształceń.

Architektura

   Kościół usytuowano na niewielkim wzniesieniu w centrum wsi. Wzniesiono go jako niewielką budowlę typową dla sakralnej architektury wiejskiej Pomorza Zachodniego – orientowaną względem stron świata, salową, na planie prostokąta, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Dolne partie murów obwodowych zbudowano z kamienia polnego, natomiast szczyt wschodni i zachodni z cegły, która jako miększy materiał potrzebna była do uformowania elementów dekoracyjnych. Przykryte stropem wnętrze oświetlały wąskie okna, zachowane do dziś w dłuższych ścianach budynku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa polskaniezwykla.pl, Rościn.